Mr.Tvola

Dobrý na blízky súboj. Reflexy sú OK.Trochu veľa campí a doráža, ale dá sa to. Jeho obľúbená zbraň je nožík. Ďalší nickname Mr.Cina

E-mail